Strona Główna

„Bogatym nie jest ten, kto posiada,
lecz ten, kto daje”

Jan Paweł II

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Dębinkach – taką nazwę od 2013 r. nosi nasza Placówka.
W chwili obecnej może w niej przebywać 28 wychowanków, w tym 5 jest miejsc interwencyjnych.

Misją naszej Placówki jest pomoc dziecku, nie tylko poprzez zaspokojenie podstawowych potrzeb, takich jak całodobowa opieka i wyżywienie, ale również poprzez zaspokojenie potrzeb emocjonalnych, rozwój sfery poznawczej. Zapewniamy naszym wychowankom szereg możliwości w zakresie realizacji swoich pasji, planów, rozwijania zainteresowań i zdolności.

Wszystko co robimy, robimy z myślą o dobru dziecka, chcemy, aby czuło się u nas bezpieczne, aby mogło realizować się w różnych aspektach swojego życia. Staramy się stworzyć warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego i umysłowego, atmosferę opartą na zrozumieniu, życzliwości, poszanowaniu godności osobistej dzieci.

W swoją pracę wkładamy serce i pełne zaangażowanie. Cieszymy się z małych i dużych sukcesów naszych dzieci. Chcemy, aby nasza praca przynosiła pozytywne rezultaty. Nawiązujemy w tym celu kontakty, zarówno z instytucjami państwowymi, jak i organizacjami pozarządowymi i osobami prywatnymi, które wyrażają chęć niesienia wsparcia i pomocy drugiemu człowiekowi.

Jednym z naszych priorytetowych działań jest zapewnianie kontaktu dzieci z ich rodzinami naturalnymi. Zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, że bardzo ważnym czynnikiem decydującym o dalszych losach dziecka jest zaangażowanie rodziców w proces wychowawczy. Dlatego też staramy się podejmować współpracę z tymi rodzinami, oferując pomoc w rozwiązywaniu ich problemów.

Piękny, przestronny teren Placówki daje nam możliwość organizowania różnego rodzaju  imprez, od urodzin, poprzez wspólne grillowanie i zabawy sportowe, na dużych imprezach plenerowych, jak plener malarski, skończywszy. Staramy się, aby każde spotkanie było pełne ciekawych atrakcji dla każdego, zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Kultywujemy tradycję świąt, zapraszając najbliższe sercu naszych wychowanków osoby na wspólne spotkania. Pozwala to zacieśniać więzi między wychowankami, ich rodzinami i pracownikami Placówki.